سلف کوکینگ (®SelfCookingCenter) پنج حسی تنها سیستم پخت در دنیا است که دارای این پنج حواس می باشد. به این دلیل که احساس می کند، تشخیص می دهد، پیشتر فکر می کند، از شما می آموزد و حتی با شما ارتباط برقرار می کند. این دستگاه قادر به کباب یا گریل کردن، بریان کردن، طبخ کردن با فر، پخارپز کردن، آرام پز کردن، بی رنگ کردن، آب پز کردن میباشد. و همچنین توانایی انجام قابلیت های ذکر شده را صرف نظر از اینکه آیا شما قصد آماده نمودن گوشت، ماهی، ماکیان، سبزیحات، خوراک های که تخم مرغ در آنها استفاده شده، محصولاتی که برای پخت نیاز به فر دارند(کیک، نان) یا دسرها اعم از 30 یا چندین هزار وعده غذایی را دارد.

موارد کاربرد:
تهیه غذا یا صنعت خدمات غذایی ،تجهیزات آشپزخانه، تجهیزات رستوران، تجهیزات هتل