دستگاه GT 6650 دستگاه جدیدی می باشد که با روش جدید و استاندارد های جدید با استفاده از روش جدید انواع بافت حلقوی پلیور و یقه گرد را تولید و در اختیار مشتریان قرار می دهد .