سرخ کردن تحت فشار باعث ایجاد طبخ غذا در دمای پایین به جهت افزایش عمر مفید روغن، و زمان طبخ سریعتر در هنگام اوج تقاضا می شود. فشار همچنین باعث حفظ آب مواد غذایی شده و اصطلاحا آنها، آبدار خواهند پخت و نیز سبب کاهش جذب روغن درون مود غذایی می شود. سرخ کن تحت فشار گازی PFG 600 هنی پنی دما را سریعا از طریق تبادل گرمایی بسیار کارآمد بهبود می بخشد. بطور متوسط این دما در میان پایین ترین دمای های گاز خروجی تولیده شده در صنعت میباشد. بازیابی سریع به معنی توان بالاتر، کاهش هزینه های مصرف انرژی و افزایش زمان عمر مفید روغن دستگاه میباشد.

موارد کاربرد:
تجهیزات آشپزخانه، تجهیزات فست فود، تجهیزات رستوران، وسایل فست فود، تجهیزات فود کورت، تجهیزات هتل، تجهیزات پخت مرغ