دستگاه ماشین بافندگی گردبافت مدلKM520 دستگاه جدیدی می باشد که با روش جدید و استاندارد های جدید با استفاده از روش جدید انواع گرد بافی ، تریکوی با کیفتی را در اختیار شما قرار می دهد .