دستگاه جوراب بافی یک نوع دستگاهی است که می تواند علاوه بر تولید جوراب مردانه ، جوراب های زنانه را هم داشته باشد . که البته این نوع دستگاه جوراب کالج و جوراب بچه گانه را هم میتواند به راحتی ببافد .